Show simple item record

dc.contributor.authorCichosz, Marzenna
dc.date.accessioned2019-04-04T08:20:46Z
dc.date.available2019-04-04T08:20:46Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.citationCichosz M. Otwarte innowacje : technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 2018, nr 4, s. 12-22pl
dc.identifier.issn1231-2037pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/696
dc.description.abstractArtykuł ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na ryn-ku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność, a jed-nocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jakw wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partner-stwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązaniadla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W artyku-le przedstawiono klasyfikację otwartych innowacji w branżyusług logistycznych, zaprezentowano przykłady aliansówoperatorów i partnerów technologicznych, w tym opisanoprzykład współpracy firm Mearsk i IBM nad wdrożeniemtechnologii blockchain. Praca powstała w oparciu o analizęmateriałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultin-gowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismachbranżowych, na firmowych stronach internetowych orazprzedstawianych przez same firmy w ramach seminariów in-ternetowych. Badania wskazują na rosnącą rolę współpracyoperatorów logistycznych z partnerami technologicznymiw modelu otwartej innowacji logistycznej. Operatorzy doce-niają wiedzę i umiejętności, które partnerzy technologiczniwnoszą do współpracy. Dostrzegają jednak, że sukces soju-szu innowacyjnego w znacznej mierze zależy od zarządzaniarelacjami i nadzoru kontraktowego.pl
dc.description.abstractThis study aims to show the changes that take place on thetransportation and logistics (T&L) market, draw attentionto necessity of innovation and related challenges, thendemonstrate how innovative solutions in logistics andsupply chain management are emerging as a result ofapplication of the process of innovation and creation oftechnological partnership. The article presents theclassification of open innovations in logistics industry, givesexamples of strategic alliances between Logistics ServiceProviders (LSPs) and technology solutions providers, anddescribes Maersk and IBM collaboration on blockchaintechnology. The study was based on the analysis ofsecondary materials: articles, reports from consultingcompanies and case studies published in industrymagazines, on company websites and presented bycompanies themselves as part of webinars. The researchhighlights growing role of logistics operators' cooperationwith technology partners in the open logistics innovationmodel. LSPs appreciate the knowledge and skills thattechnological partners bring to this cooperation. However,they also recognize that the success of the innovationalliance largely depends on surveillance mechanisms bothrelational and contractual.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectinnowacjapl
dc.subjecttechnologiapl
dc.subjectwspółpracapl
dc.subjectoperator logistycznypl
dc.subjectłańcuch dostawpl
dc.subjectblockchainpl
dc.subjectinnovationen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectcollaborationen
dc.subjectlogistics service provider (LSP)en
dc.subjectsupply chainen
dc.titleOtwarte innowacje: technologiczne partnerstwa w branży usług logistycznychpl
dc.title.alternativeOpen Innovations: Technological Partnerships in Logistics Industryen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical12-22pl
dc.title.journalGospodarka Materiałowa i Logistykapl
dc.identifier.urlpublisherhttps://www.pwe.com.plpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.