Show simple item record

dc.contributor.authorMalik, Radosław
dc.contributor.editorKrawczyk, Marcin
dc.date.accessioned2019-05-06T08:06:21Z
dc.date.available2019-05-06T08:06:21Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.citationMalik R., Ewolucja rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych - aktualne wnioski dla Polski. W: Polska po 2015 roku : gospodarka, społeczeństwo / red. Krawczyk M., Warszawa 2018.pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-233-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/699
dc.description.abstractPostęp naukowo-techniczny oraz powiązane z nim przemiany technologiczne oddziałują na rynki pracy. Globalne procesy w tym obszarze kształtują rynek pracy w Polsce. W artykule dokonano analizy wybranych globalnych kierunków ewolucji rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych. Zidentyfikowano istotne znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz automatyzacji wytwarzaniem dóbr i usług jako ważnych przesłanek wpływających na rynki pracy. Dokonujące się przemiany technologiczne prowadzą do przekształcenia rynków pracy oraz do prawdopodobnie trwałego ograniczenia podaży miejsc pracy. Ekstrapolacja aktualnych trendów podprowadziła do wskazania dominujących cech rynków pracy w przyszłością, a są to m.in. praca w usługach, wykonywanie nierutynowych zadań umysłowych i fizycznych, ograniczone powiązanie z lokalizacją geograficzną. Wzrost liczby miejsc pracy w centrach usług biznesowych w Polsce jest pochodną oddziaływania przemian technologicznych na rynek pracy. Odsetek miejsc pracy w Polsce zagrożonych automatyzacją jest znaczny, ale umiarkowany w porównaniu do innych gospodarek. W artykule zaproponowano kierunki przyszłych prac badawczych w tej dziedzinie.pl
dc.description.abstractScientific and technical progress as well as associated technological developments impact labour markets. Global processes in this area influence the labour market in Poland. In this article some selected global directions of labour market evolution under the influence of technological development have been analyzed. The importance of communication and information technologies and the automation of goods and services production have been identified as a key influencer on labour markets. Contemporary technological developments lead to the transformation of labour markets and to a shortage of job supply. Extrapolation of current trends has revealed that the key features of labour markets in the foreseeable future will be as followed: jobs in services, performance of non-routine cognitive and manual tasks, jobs unlimited by geographical location. The recent increase of the jobs in business service centers in Poland is a derivative of technological developments and its influence on the labour market. The percentage of jobs in the Polish economy which is jeopardized by the automation is significant, however lower in comparison to other economies. The avenues for further research in this area have been suggested in the article.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectrynek pracypl
dc.subjectpracapl
dc.subjectnowe technologiepl
dc.subjectautomatyzacjapl
dc.subjectpostęp naukowo- technicznypl
dc.subjectprzemiany rynku pracypl
dc.subjectusługi biznesowepl
dc.subjectoffshoringpl
dc.subjectpolska gospodarka.pl
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectworken
dc.subjectnew technologiesen
dc.subjectautomatizationen
dc.subjecttechno-scientific progressen
dc.subjectevolution of labour marketsen
dc.subjectbusiness servicesen
dc.subjectoffshoringen
dc.subjectPolish economy.en
dc.titleEwolucja rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych – aktualne wnioski dla Polskipl
dc.title.alternativeLabour Market Transformation under the Influence of New Technologies : Recent Challenges for Polanden
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.edition1pl
dc.description.physical135-150pl
dc.title.containerPolska po 2015 roku : gospodarka, społeczeństwopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe