Now showing items 1-1 of 1

    • Wartości i władza. Wokół Platońskiego Eutyfrona 

      Nowotniak, Justyna (Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016)
      Punktem wyjścia analiz jest pytanie, które Sokrates stawia w Eutyfronie: „Czy bogowie lubią to, co zbożne, dlatego, że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią?” Główny temat dialogu – pobożność ...