Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Krzysztof
dc.date.accessioned2019-07-02T08:24:03Z
dc.date.available2019-07-02T08:24:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKluza K., Finansowanie inwestycji samorządowych ze środków zwrotnych w środowisku rosnących nadwyżek operacyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 2018, nr 532, s. 173-183pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/712
dc.description.abstractInwestycje jednostek samorządu terytorialnego po 2008 r. w znacznej mierze były finansowane z zewnętrznych środków zwrotnych. Od 2014 r. występuje jednak tendencja spadku zadłużenia samorządów oraz wzrostu ich nadwyżek operacyjnych, co wskazywałoby na istotną zmianę w źródłach finansowania inwestycji samorządowych. Dane dla całego sektora wskazują, iż przeciętny samorząd uniezależnił się od finansowania zewnętrznego przy realizacji swych inwestycji. W artykule weryfikowana jest ta hipoteza w oparciu o modele regresji liniowej uwzględniające dane dla poszczególnych jednostek z lat 2009–2016 z uwzględnieniem kategorii i lokalizacji danego podmiotu. Przeprowadzone analizy wykazały, iż wnioskowanie w oparciu o średnie dla sektora jest bardzo zwodnicze. Zewnętrzne finansowanie zwrotne pozostaje nadal istotnym źródłem środków dla samorządów przy realizacji inwestycji, a zapotrzebowanie na nie jest statystycznie różne w zależności od kategorii danego podmiotu i jego lokalizacji.pl
dc.description.abstractInvestments of local governments after 2008 were largely financed by external debt. Since 2014 there has been a tendency of decreasing indebtedness of local governments and increase in their operating surpluses, which would indicate a significant change in the sources of their investment financing. Data for the entire sector indicate that the average local government has become independent of external financing in the implementation of its investments. This article verifies this hypothesis with a use of models estimated for individual entities for the years 2009-2016. The analyzes showed that inference based on the averages for the sector is misleading. External debt remains an important source of funds for local governments in the implementation of investment policies, and the demand for external financing is statistically discriminated depending on the category of the given entity and its locationen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectjednostki samorządu terytorialnegopl
dc.subjectinwestycjepl
dc.subjectnadwyżki operacyjnepl
dc.subjectzadłużeniepl
dc.titleFinansowanie inwestycji samorządowych ze środków zwrotnych w środowisku rosnących nadwyżek operacyjnychpl
dc.title.alternativeFinancing Local Government Investments with Debt Instruments in The Environment of Growing Operating Surplusesen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical173-183pl
dc.description.volume532pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.volumeFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojupl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.