Now showing items 1-1 of 1

    • Oddziaływanie mass mediów 

      Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2006)
      Wpływ mass mediów na odbiorców nie jest rezultatem dysponowania przez nie jakąś tajemną mocą, lecz jest wypadkową wielu czynników leżących tak po stronie nadawcy, przekazu, mediów, odbiorców, jak i tzw. czynników wewnętrznych, ...