Show simple item record

dc.contributor.authorBentkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-10-16T05:26:01Z
dc.date.available2019-10-16T05:26:01Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.citationBentkowska K., Prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralna, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2019, nr 3, s. 37-45pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/753
dc.description.abstractCelem artykułu jest określenie, jakie uwarunkowania decyzji podmiotów mogą, zgodnie z nurtem ekonomii behawioralnej, wpływać na dokładność ankietowych prognoz przedsiębiorców. Kluczowe wydają się: myślenie szybkie i wolne, zakotwiczenia i dostosowania, awersja do strat i efekt posiadania. Na przykładzie przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego i napojów w Polsce przedstawiono, jak kształtują się ich prognozy i rzeczywiste inwestycje. Wyniki pokazują, że szacując dynamikę inwestycji przedsiębiorcy prognozują wartość niższą niż osiąga ona w rzeczywistości. Kiedy oceniają swoje inwestycje ex post, postrzegają je natomiast jako wyższe niż były w praktyce.pl
dc.description.abstractThe article analyses what determinants of the entities’ decisions can influence the accuracy of entrepreneurs’ survey forecasts according to behavioral economics. As crucial seem: quick and slow thinking, anchoring and adjustments, loss aversion and endowment effect. The example of the food processing enterprises in Poland describes their forecasts and real investments. The results show that when estimating the investment dynamics the entrepreneurs forecast a lower value than it actually achieves. When they evaluate their ex post investments, they rate them as higher than they were in practice.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectracjonalnośćpl
dc.subjectprognozy inwestycjipl
dc.subjectmyślenie szybkie i wolnepl
dc.subjectheurystykipl
dc.subjectzakotwiczenia i dostosowaniapl
dc.subjectawersja do stratpl
dc.subjectefekt posiadaniapl
dc.titlePrognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw a ekonomia behawioralnapl
dc.title.alternativeForecasts of enterprises’ investment dynamics and behavioral economicsen
dc.typearticlepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical37-45pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/knop/kwartalnik/Strony/default.aspxpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe