Show simple item record

dc.contributor.authorRocki, Marek
dc.date.accessioned2019-10-16T08:43:46Z
dc.date.available2019-10-16T08:43:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationRocki M. Ranking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentów, "Ekonomista", 2019, nr 3, s. 343 - 354pl
dc.identifier.issn0013-3205pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/754
dc.description.abstractArtykuł przedstawia rankingi uczelni wyższych w Polsce pod względem pozycji ich absolwentów na rynku pracy. Dwa podstawowe kryteria oceny to szanse zatrudnienia i względny poziom zarobków. Podstawą badania były dane zgromadzone w narodowym systemie monitorowania losów absolwentów szkół wyższych (ELA). Dane te, w rozbiciu na poziomy i rodzaje studiów, pokazują, że najmocniejszą pozycję na rynku pracy mają na ogół absolwenci uczelni technicznych, ekonomicznych i medycznych, którzy stosunkowo najszybciej znajdują pracę i uzyskują przeciętnie najwyższe wynagrodzenia. Ogólnie biorąc, rynek pracy bardziej poszukuje absolwentów studiów technicznych i ekonomicznych niż humanistycznych czy przyrodniczych, choć absolwenci renomowanych uczelni uzyskują często dobrą pozycję zawodową niezależnie od rodzaju studiów.pl
dc.description.abstractThe paper presents rankings of Polish universities according to the position of their graduates in labor markets. Two basic evaluation criteria were employment chances and relative wage levels. The research was based on the data collected in the national monitoring system for the fortune of college graduates (ELA). The data, split by study level and field, show that the strongest position in labor markets belong to the graduates of technical, economic and medical studies who usually find a job relatively soon and get relatively high wages. Generally, labor markets look intensively for graduates of technical and business studies rather than humanistic or natural sciences studies, though graduates of prestigious universities often obtain good professional position independently of the field of their study.en
dc.description.abstractСтатья представляет рейтинги вузов в Польше с точки зрения востребованности их выпускников на рынке труда. Два основных критерия оценки это – шансы найти работу и относительный уровень зарплаты. Исследование опиралось на данные национальной системы мониторинга выпускников вузов (ELA). Эти данные, в разбивке на уровни и виды учебы, указывают, что наиболее востребованы на рынке труда, как правило, выпускники технических, экономических и медицинских вузов. Они относительно быстро находят работу и получают в среднем самое высокое вознаграждение. В целом чаще требуются выпускники технических и экономических вузов, а реже гуманитарных и естественных, хотя выпускники престижных вузов часто получают хороший профессиональный старт независимо от направления учебы.ru
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectszkoły wyższepl
dc.subjectabsolwencipl
dc.subjectzatrudnieniepl
dc.subjectzarobkipl
dc.subjectвузыru
dc.subjectвыпускникиru
dc.subjectзанятостьru
dc.subjectзаработная платаru
dc.subjectuniversitiesen
dc.subjectgraduatesen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectwagesen
dc.titleRanking polskich uczelni według ekonomicznych losów absolwentówpl
dc.title.alternativeRanking of Polish Universities According to the Economic Position of Their Graduatesen
dc.title.alternativeРейтинг польских вузов по критерию успешности их выпускников Лауреаты Нобелевской премииru
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna handlowa w Warszawiepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical343 - 354pl
dc.identifier.eissn2299-6184pl
dc.title.journalEkonomistapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.ekonomista.info.pl/?rok=2019&nr=3&t=2&lang=0pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.