Przeglądaj według

 

Najnowsze pozycje

  • Oddziaływanie mass mediów 

    Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2006)
    Wpływ mass mediów na odbiorców nie jest rezultatem dysponowania przez nie jakąś tajemną mocą, lecz jest wypadkową wielu czynników leżących tak po stronie nadawcy, przekazu, mediów, odbiorców, jak i tzw. czynników wewnętrznych, ...