Show simple item record

dc.contributor.authorSopińska, Agnieszka
dc.contributor.authorDziurski, Patryk
dc.date.accessioned2019-10-16T10:12:28Z
dc.date.available2019-10-16T10:12:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSopińska A., Dziurski P., Rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2018, nr 538, s. 402-411.pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/762
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie autorskiej klasyfikacji rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje oraz ich empiryczna weryfikacja na polskim rynku. Autorzy zaproponowali klasyfikację rodzajów sieci tworzących otwarte innowacje, uwzględniając dwa kryteria: liczbę koordynatorów przepływu wiedzy oraz poziom zróżnicowania partnerów. Zderzenie dwóch kryteriów pozwoliło autorom zidentyfikować cztery rodzaje sieci tworzących otwarte innowacje: sieć monocentryczną homogeniczną, sieć monocentryczną heterogeniczną, sieć policentryczną homogeniczną oraz sieć policentryczną heterogeniczną. Wyniki uzyskane z badań empirycznych (metoda standaryzowanych telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych ze wspomaganiem komputerowym CATI) pozwalają stwierdzić, że dominującym rodzajem sieci tworzącej otwarte innowacje w Polsce była sieć monocentryczna homogeniczna. Zdecydowanie rzadziej występowała sieć policentryczna homogeniczna, a zupełnie sporadycznie sieć mono- centryczna heterogeniczna oraz sieć policentryczna heterogeniczna.pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectsiecipl
dc.subjectotwarte innowacjepl
dc.subjectsieć policentrycznapl
dc.subjectsieć monocentrycznapl
dc.subjectsieć heterogenicznapl
dc.subjectsieć homogeniczna.pl
dc.titleRodzaje sieci tworzących otwarte innowacje w Polscepl
dc.title.alternativeTypes of Open Innovation Networks in Polanden
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number538pl
dc.description.physical402-411pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.doi10.15611/pn.2018.538.32pl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiupl
dc.title.volumeZarządzanie strategiczne w teorii i praktycepl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.