Now showing items 1-1 of 1

    • Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sektora finansowego 

      Kluza, Krzysztof (SGH. Oficyna Wydawnicza, 2005)
      Z przeglądu badań oraz z analiz przeprowadzonych przez autora wynikają dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze w przypadku krajów strefy euro za prawdziwy można uznać pogląd, że rozwój sektora finansowego wpływa pozytywnie na ...