Now showing items 1-1 of 1

    • Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu 

      Zaleska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza SGH, 2009)
      W opracowaniu przedstawiono przyczyny i skutki współczesnego kryzysu finansowego, a także ocenę zmian w zasadach gwarantowania depozytów wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej.