Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-01-02T07:42:25Z
dc.date.available2020-01-02T07:42:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMączyńska E., Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2012, nr 2, s. 40-57pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/793
dc.description.abstractW warunkach potężnych zawirowań w gospodarce globalnej, gdy coraz silniej dają o sobie znać przejawy syndromu gospodarki nietrwałości, wszelkie rozważania o charakterze prognostycznym są niezwykle ryzykowne, wręcz karkołomne, zwłaszcza, jeśli horyzont sięga kilku dekad. Trzeba się bowiem liczyć z coraz większą skalą występowania talebowskich „czarnych łabędzi”, czyli (zgodnie z teorią libańskiego filozofa i matematyka Nassima Taleba) zjawisk, o których zwykło się mniemać, że nie mogą wystąpić (Taleb, 2007). O tym, jak złożona jest ta kwestia, przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości” (Co ekonomiści… 2009, s. 72–98). Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu technologicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, w tym finansowych i społecznych oraz politycznych gospodarka światowa staje się coraz mniej stabilna, coraz bardziej „przemieszczalna”, a kolejne fale innowacji prowadzą nie tylko do pożądanej „kreatywnej rekonstrukcji” czy destrukcji twórczej, lecz także destrukcji przynoszącej nieodwracalne bądź trudno odwracalne, dalekosiężne skutki społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne, radykalnie zmieniające sytuację oraz warunki bytowania ludzi, przedsiębiorstw, instytucji i krajów. Burzliwość przemian wskazuje na konieczność pogłębionej refleksji na temat kreatywności i destrukcji w gospodarce. Jest to istotne tym bardziej, że – mimo rozmaitych podejmowanych w skali globalnej przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń w gospodarce – dotychczas żaden kraj nie może się w pełni poszczycić satysfakcjonującymi i trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Jedną z tych szczególnie poważnych kwestii jest naruszenie równowagi w różnych dziedzinach życia i wynikające stąd niebezpieczeństwa dla trwałego, harmonijnego rozwoju świata. Choć ekonomiści nie są w pełni zgodni w hierarchizacji i ocenach stopni oraz rodzajów zagrożeń, to nie kwestionują, że wśród nich na czołowym miejscu sytuują się zagrożenia demograficzne, wynikające z jednej strony, z niebywale szybkiego wzrostu liczby ludności świata, a z drugiej, z osłabienia rozrodczości i narastającego dynamizmu procesu starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych. Przekłada się to niekorzystnie na postęp cywilizacyjny. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectPoland's developmenten
dc.subjectRozwój Polskipl
dc.subjectcivilization development conditionspl
dc.subjectwarunki rozwoju cywilizacjipl
dc.subjectcivilization developmenten
dc.subjectrozwój cywilizacjipl
dc.subjectdevelopment conditionsen
dc.subjectwarunki rozwojupl
dc.titleCywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polskipl
dc.title.alternativeCivilization conditions of Poland's developmenten
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical40-57pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.title.volumeForum Myśli Strategicznej. Myśl strategiczna, punkty zwrotne, scena globalnapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.