Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-01-07T10:11:27Z
dc.date.available2020-01-07T10:11:27Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.citationMączyńska E., Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2010, nr 6, s. 27-36pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/804
dc.description.abstractTrudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu technologicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, społecznych oraz politycznych gospodarka światowa staje się coraz mniej stabilna, coraz bardziej „przemieszczalna”, a kolejne fale innowacji prowadzą nie tylko do pożądanej „kreatywnej rekonstrukcji” czy destrukcji twórczej, lecz także destrukcji przynoszącej nieodwracalne, bądź trudno odwracalne, dalekosiężne skutki społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne, radykalnie zmieniające sytuację i warunki bytowania ludzi, przedsiębiorstw, instytucji i krajów. Na ekonomistach spoczywa jednak niezbywalny obowiązek dbałości o przyszłość. W najnowszych debatach na temat misji ekonomii wskazuje się nie tylko na rosnącą rolę analizy jakościowej, ale i zagrożenia wynikające z niedoceniania doświadczenia historycznego, a zatem i historii myśli ekonomicznej. George Akerlof wraz z Robertem Shillerem, analizując przyczyny obecnego kryzysu i wynaturzeń gospodarczych, eksponują negatywne następstwa niewyciągania wniosków z doświadczenia historycznego, w tym wniosków z wielkiego kryzysu okresu międzywojennego. W książce Animal Spirits, traktowanej jako wykład nowego nurtu w ekonomii, tzw. ekonomii behawioralnej, psychoekonomii, autorzy ci łączą teorię keynesowską z osiągnięciami innych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, psychologia społeczna, pedagogika, a nawet neurologia, antropologia i inne. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectDylematy kształtowania przyszłościpl
dc.subjectDilemmas of shaping the futureen
dc.subjectład społeczno-gospodarczypl
dc.subjectsocio-economic orderen
dc.subjectsocio-economic futureen
dc.subjectspołeczno-gospodarcza przyszłośćpl
dc.titleDylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłościpl
dc.title.alternativeDilemmas in shaping the socio-economic order of the futureen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number6pl
dc.description.physical27-36pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.title.volumeForum Myśli Strategicznej. Doświadczenia i perspektywypl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.