Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-01-08T08:27:07Z
dc.date.available2020-01-08T08:27:07Z
dc.date.issued2010-04
dc.identifier.citationMączyńska E., Nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2010, nr 3, s. 25-27pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/810
dc.description.abstractTrudności prognozowania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich współczesności. O tym, jak złożona jest to kwestia przekonuje m.in. debata nt. „Co ekonomiści myślą o przyszłości”. Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu technologicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, w tym finansowych i społecznych oraz politycznych gospodarka światowa staje się coraz mniej stabilna, coraz bardziej „przemieszczalna”, a kolejne fale innowacji prowadzą nie tylko do pożądanej „kreatywnej rekonstrukcji” czy destrukcji twórczej, lecz także destrukcji przynoszącej nieodwracalne bądź trudno odwracalne, dalekosiężne skutki społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne, radykalnie zmieniające sytuację i warunki bytowania ludzi, przedsiębiorstw, instytucji i krajów. Burzliwość przemian wskazuje na konieczność pogłębionej refleksji na temat kreatywności i destrukcji w gospodarce. Na ekonomistach spoczywa niezbywalny obowiązek dbałości o przyszłość. Podkreśla to przedstawiciel szkoły austriackiej, Henry Hazlitt. „Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”. Jednakże w naukach społecznych, a do nich należy ekonomia – nigdy nie ma pewności. „Nawet najwybitniejsi eksperci nie uwolnią nas od niepewności /.../ Nie da się stworzyć sensownej ekonomii abstrahującej od nieprzewidywalności ludzkich reakcji na sygnały, informacje, polecenia, bodźce”. Antoni Kukliński, nawiązując do funkcjonującej w literaturze światowej koncepcji invented tradition – wynalezionej tradycji, per analogiam proponuje koncepcję – invented future – wynalezionej przyszłości. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectUndiscovered potentialen
dc.subjectNieodkryty potencjałpl
dc.subjectmyśl strategicznapl
dc.subjectstrategic thoughten
dc.subjectPolski potencjałpl
dc.subjectPolish potentialen
dc.subjectAntoni Kuklińskipl
dc.subjectRefleksje na temat książkipl
dc.subjectReflections on the booken
dc.titleNieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznejpl
dc.title.alternativeThe undiscovered potential of Polish thought strategicen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical25-27pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.