Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-02-03T08:11:03Z
dc.date.available2020-02-03T08:11:03Z
dc.date.issued2009-04
dc.identifier.citationMączyńska E., Hipoteza o niezamierzonym samobójstwie ekologicznym, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2009, nr 3, s. 1-4pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/823
dc.description.abstractChoć już starożytni (Demokryt, Epikur i inni) nawoływali do troski o środowisko naturalne i do życia w zgodzie z naturą (Convenienter naturae vivere – Zenon z Kitionu), podkreślając, że wszystko jej podlega (Omnia subiecta sunt naturae), to apele te nie uchroniły, niestety, dawnych cywilizacji przed zagładą ekologiczną. Historia ludzkości aż nader wyraziście dowodzi braku należytego poszanowania dla zasobów naturalnych. Dowody tego można mnożyć. Są one przedstawiane i analizowane w wielu publikacjach. Tematyka środowiska naturalnego jest przedmiotem niekiedy bardzo ostrych sporów, co znajduje wyraz w coraz bogatszej literaturze przedmiotu. Przy tym jest to tematyka w wysokim stopniu interdyscyplinarna (ekonomia, zarządzanie, ubezpieczenia, ekologia, prawo, psychologia, socjologia, demografia, chemia, biologia, nauki rolnicze, medycyna, pedagogika, edukacja itd.). Na to nakłada się pokaźny zestaw globalnych, unijnych i krajowych uregulowań prawnych oraz rozmaitych ruchów społecznych i inicjatyw obywatelskich – zieloni, alterglobaliści, antyglobaliści, organizacje konsumenckie, organizacje ochrony praw pacjentów, stowarzyszenie chirurgów drzew i inne. Wskazuje to na ogromną złożoność i rozległość, ale także kontrowersyjność tej problematyki. Pytanie o przyczyny zagłady dawnych cywilizacji J. Diamond wiąże z hipotezą o „niezamierzonym samobójstwie ekologicznym” – o „ekobójstwie”. Hipotezę tę potwierdzają odkrycia archeologów, badania historyczne, paleontologiczne i inne. Według J. Diamonda dawne społeczeństwa ulegały osłabieniu wskutek działania ośmiu, występujących z różnym natężeniem, czynników: 1) wylesienie i zniszczenie siedlisk, 2) problemy z glebą (erozja, skażenie i utrata żywności), 3) problemy z gospodarką wodną, 4) nadmierne pozyskiwanie zwierzyny, 5) wyniszczenie populacji ryb, 6) wpływ gatunków introdukowanych na gatunki tubylcze, 7) wzrost populacji człowieka, 8) wzmożony wpływ człowieka na środowisko naturalne. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectśrodowisko naturalnepl
dc.subjectsamobójstwo ekologicznepl
dc.subjectecological suicideen
dc.subjectnatural environmenten
dc.subjectWspółczesne zagrożeniapl
dc.subjectContemporary threatsen
dc.titleHipoteza o niezamierzonym samobójstwie ekologicznympl
dc.title.alternativeHypothesis about unintentional ecological suicideen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number3pl
dc.description.physical1-4pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.