Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-02-03T08:12:54Z
dc.date.available2020-02-03T08:12:54Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.citationMączyńska E., Ekologia – gospodarka – społeczeństwo. W poszukiwaniu równowagi, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2009, nr 5, s. 1-5pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/824
dc.description.abstractCoraz częściej kraje i całe regiony gospodarki globalnej zaskakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywne, trudne do przewidzenia i opanowania zjawiska społeczne, gospodarcze, ekologiczne, klimatyczne itd. Spektakularnym tego dowodem jest obecny, zapoczątkowany w 2007 r. w USA, globalny kryzys gospodarczy i dynamizm destrukcji, jaką przynosi. Tytuły analiz tej problematyki, takie jak: Turbo capitalismus. Plajta ostatniej utopii lub Czeka nas epokowa zmiana mówią same za siebie. Kryzys ten odzwierciedla skomplikowaną sieć powiązań w globalizującej się coraz bardziej gospodarce światowej. Zarazem wskazuje na znaczenie zrównoważonego rozwoju świata i gospodarek krajowych. Kwestia równowagi między różnymi sferami działalności ludzkiej od dawna jest przedmiotem analiz filozoficznych, socjologicznych, medycznych, a zwłaszcza ekonomicznych. Zarazem analizy tego zagadnienia w coraz większym stopniu mają charakter interdyscyplinarny. Tego typu przestrogi przewijają się w wielu publikacjach, co wskazuje, że klasyczne już pytanie Ericha Fromma – „mieć czy być?” – jest wciąż aktualne, zaś książka, a raczej rozprawa z pogranicza filozofii, psychologii i socjologii pod takim właśnie tytułem jest uważana za dogłębną analizę współczesnej cywilizacji. Ten jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. dowodził, że: „Jeśli ludzie mają stać się kiedykolwiek wolni i przestać zasilać przemysł patologiczną konsumpcją, to niezbędna jest radykalna zmiana w systemie gospodarczym: musimy położyć kres obecnej sytuacji, w której zdrowa gospodarka jest możliwa jedynie za cenę istnienia niezdrowych istot ludzkich”. Można tu dodać: także za cenę naruszania równowagi ekologicznej. Negatywne i groźne tego następstwa dla ludzkiej egzystencji są przedmiotem licznych analiz, stanowiących swego rodzaju memento. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectEkologia a gospodarkapl
dc.subjectEcology and the economyen
dc.subjectw poszukiwaniu równowagipl
dc.subjectin search of balanceen
dc.subjectEkologiapl
dc.subjectEcologyen
dc.subjectekologia i społeczeństwopl
dc.subjectecology and societyen
dc.titleEkologia – gospodarka – społeczeństwo. W poszukiwaniu równowagipl
dc.title.alternativeEcology - economy - society. In search of balanceen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number5pl
dc.description.physical1-5pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.