Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2020-02-12T11:22:23Z
dc.date.available2020-02-12T11:22:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKowalczyk S., Konflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2019, nr 4, s. 31-40pl
dc.identifier.issn1896-656xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/838
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza wzajemnych relacji „tradycji” i „nowoczesności” (nowości). Konfrontacja tych dwóch kategorii prowadzi często do konfliktów wartości i ustaleń przeszłości z tymi zorientowanymi na przyszłość. Przejawy oraz konsekwencje tego konfliktu widoczne są w obszarze polityki, społeczeństwa, kultury, jak i gospodarki (ekonomii). W artykule analizie poddano charakter konfliktu „tradycji” i „nowoczesności” w obszarze sektora żywności. Podkreśla się w nim odmienny charakter, intensywność przebiegu oraz głównych interesariuszy konfliktu w tym obszarze w stosunku do innych sektorów gospodarki.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the mutual relations of "tradition" and "modernity" (novelty). The confrontation of these two categories often leads to conflicts of values and past arrangements with those oriented towards the future. The manifestations and consequences of this conflict are visible in the area of politics, society, culture and the economy. The article analyzes the nature of the conflict between 'tradition' and 'modernity' in the food sector. It emphasizes the different nature, intensity of the course and the main stakeholders of the conflict in this area in relation to other sectors of the economy.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectkonfliktpl
dc.subjectżywnośćpl
dc.subjecttradycjapl
dc.titleKonflikt: tradycja versus nowoczesność na przykładzie żywnościpl
dc.title.alternativeConflict: tradition versus modernity on the example of fooden
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.physical31-40pl
dc.description.volume4pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=196000pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.