Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Karol
dc.contributor.authorWojciechowski, Jakub
dc.contributor.authorMartysz, Czesław
dc.date.accessioned2020-02-14T12:04:45Z
dc.date.available2020-02-14T12:04:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMatczak K., Wojciechowski J., Martysz C., Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa", 2019, z. 176, s. 111-135pl
dc.identifier.issn1234-8872pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/840
dc.description.abstractInwestowanie zrównoważone to selekcja spółek i emitowanych przez nie instrumentów do budowy portfela inwestycyjnego ze względu na ocenę ich odpowiedzialnego (etycznego) działania i budowy tzw. dobra społecznego. Inwestycje zrównoważone stanowią już ponad 25% wartości wszystkich aktywów inwestycyjnych świata, a największe aktywa są zarządzane zgodnie z tym podejściem w Europie. Inwestor może mieć trudności w ocenie, czy przyjęcie przez fundusz kryteriów zrównoważonego inwestowania jest zabiegiem marketingowym, opartym wyłącznie na zapisie w statucie danego funduszu, czy rzeczywiście ważnym elementem procesu inwestycyjnego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia i wpływu inwestowania zrównoważonego na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Ponad 90% badań dotyczących inwestycji społecznie odpowiedzialnych nie wskazało negatywnego wpływu stosowania kryteriów ESG (inwestowanie według kryteriów środowiskowych, społecznych związanych z ładem korporacyjnym) na wyniki finansowe spółek. Implementacja kryteriów ESG w działalności spółek, tworzenie polityk odpowiedzialnego inwestowania i publiczne dzielenie się raportami z tej działalności przynosi spółkom wymierne korzyści finansowe. Rynek inwestowania zrównoważonego jest zatem potrzebny i wysoce prawdopodobne, że będzie się dalej dynamicznie rozwijać. Najważniejsze inicjatywy z zakresu inwestowania zrównoważonego w Polsce to stworzenie RESPECT Index, badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych nad kryteriami ESG oraz wprowadzenie Standardu Informacji Niefinansowych.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectinwestowanie społecznie odpowiedzialnepl
dc.subjectinwestycje zrównoważonepl
dc.subjectfundusze inwestycyjnepl
dc.subjectSRIpl
dc.subjectESGpl
dc.titleInwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnympl
dc.title.alternativeSustainable Investment in Managing Investment Portfolioen
dc.typearticlepl
dc.description.number176pl
dc.description.physical111-135pl
dc.title.journalStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowapl
dc.identifier.urlpublisherhttps://econjournals.sgh.waw.pl/SiPpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe