Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-04-28T06:15:56Z
dc.date.available2020-04-28T06:15:56Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.citationMączyńska E., Po co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu), "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2019, nr 4, s. 73-77pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/855
dc.description.abstractPostawione w tytule referatu pytanie ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia społeczna gospodarka rynkowa to koncepcja, której korzenie wywodzą się z niemieckiej szkoły historycznej i z ordoliberalizmu. To właśnie teoretyczna synteza tych dwu nurtów umożliwiła wykreowanie koncepcji ładu społeczno‑gospodarczego, jaką jest społeczna gospodarka rynkowa. Model ten po II wojnie światowej został z powodzeniem wdrożony w gospodarce Niemiec Zachodnich, w czasie rządów Ludwiga Erharda (Erhard, 2011). Praktyczny wymiar tej koncepcji znajduje też potwierdzenie w traktatowych regulacjach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, a także w nadaniu społecznej gospodarce rynkowej konstytucyjnej rangi w Polsce. Zarówno zatem teoretyczne, jak i praktyczne względy uzasadniają potrzebę dyskursu na temat aktualności i obecnej użyteczności tej koncepcji. Na taki właśnie dyskurs ukierunkowany jest niniejszy referat. Stanowi on nawiązanie do tytułu opublikowanej w połowie lat 30. XX w. książki najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego ordoliberalizmu, Waltera Euckena pt. Nationalökonomie wozu? (2005). Autor stawia pytanie o sens uprawiania nauki ekonomii w nader burzliwych (dramatycznych) czasach po Kryzysie Światowym 1929–1933 oraz w przededniu zapowiadającej się już kilka lat wcześniej na polach bitewnych Hiszpanii, Abisynii i Chin II wojny światowej. Jego odpowiedź daje się sprowadzić do tezy, że ekonomia będzie ludzkości, niezależnie od aktualnych wydarzeń w sferze polityki i gospodarki, zawsze potrzebna (niezbędna). Współczesny świat przeżywa w ostatnich latach drugiej dekady XXI w. głęboki strukturalny kryzys. W literaturze pojawiają się takie określenia, jak kryzys zachodniej cywilizacji, czy też kryzys oparty na prywatnej własności współczesnego kapitalizmu (Wallerstein i in., 2016; Weizsäcker, Wijkman, 2018). W związku z tym wyłania się pytanie o środki zaradcze, jakimi ekonomia obecnie dysponuje, środki zapobiegające dalszemu pogłębianiu się kryzysowej sytuacji. Chodzi o dotychczasowy rozwój nauki ekonomii i jej obecny stan. [Fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectSpołeczna Gospodarka Rynkowapl
dc.subjectFragmenty referatupl
dc.subjectGospodarka Rynkowapl
dc.subjectReferatpl
dc.subjectexcerpts from the paperen
dc.subjectSocial Market Economyen
dc.subjectMarket Economyen
dc.titlePo co nam Społeczna Gospodarka Rynkowa? (fragmenty referatu)pl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical73-77pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.title.volumeX KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH : Ekonomiści dla rozwojupl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.