Show simple item record

dc.contributor.authorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2020-04-28T06:22:39Z
dc.date.available2020-04-28T06:22:39Z
dc.date.issued2020-03
dc.identifier.citationMączyńska E., Dochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzi, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2020, nr 1, s. 127-130pl
dc.identifier.issn1507-1383pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/857
dc.description.abstractRecenzowane dzieło dotyczy zagadnienia obecnie intensywnie dyskutowanego w czołowych kręgach naukowych wielu krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce, niestety współczesne kwestie funkcjonowania megasystemu, jakim jest kapitalizm, relatywnie rzadko podejmowane są przez polskich autorów. W pewnej mierze wiąże się to być może z faktem niepodejmowania dyskusji, analiz oraz publikacji na ten temat nawet w początkowym okresie dokonywania transformacji ustrojowej, czyli przechodzenia od systemu socjalistycznego do kapitalistycznego. Jednak dynamiczne przemiany światowej gospodarki, a także występujące w niej turbulencje, wymuszają wzrost zainteresowania właśnie funkcjonowaniem kapitalizmu. Współczesną gospodarkę światową cechuje bowiem przełomowy charakter przemian, kreowanych przede wszystkim przez rewolucję cyfrową, przez Internet. Świat doświadcza tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0). Dzięki Internetowi rozwijają się: gospodarka współdzielenia (sharing economy), sieci społecznościowe i Internet Rzeczy (Internet of Things). Towarzyszą temu opisywane przez znanego ekonomistę‑futurologa Jeremy’ego Rifkina, spadające do niemal zerowego poziomu, koszty krańcowe, a przy tym kwestia dostępu do wyrobów i usług spycha na dalszy plan kwestie ich własności. [fragment]pl
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectIncome tideen
dc.subjectPrzypływ dochodówpl
dc.subjectRecenzja książkipl
dc.subjectBook reviewen
dc.subjectZaskakujący kapitalizmpl
dc.subjectSurprising capitalismen
dc.subjectAndrzeja Sopoćkopl
dc.titleDochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzipl
dc.typereviewpl
dc.contributor.organizationPolskie Towarzystwo Ekonomicznepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical127-130pl
dc.title.journalBiuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznegopl
dc.title.volumeX KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH : Ekonomiści dla rozwoju : PODSUMOWANIEpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.htmlpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.