Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Krzysztof
dc.contributor.authorCholewiński, Radosław
dc.date.accessioned2020-07-02T06:09:29Z
dc.date.available2020-07-02T06:09:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKluza, K., Cholewiński, R., Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, "Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", 2010, nr 143, s. 33-43pl
dc.identifier.issn1689-7374pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/867
dc.description.abstractArtykuł przedstawia hipotezę niestabilności finansowej sformułowaną przez Hymana Minsky’ego (1992) na tle współczesnych kryzysów finansowych. Na przykładzie funduszu Long-Term Capital Management i rynku kredytów subprime jest analizowana ewolucja gospodarki w kierunku niestabilności finansowej. Wychodząc od postulowanych przez Minsky’ego związków między zadłużeniem a inwestycjami scharakteryzowano konsekwencje kryzysów finansowych dla realnej sfery gospodarki. Artykuł wskazuje na znaczenie wadliwych systemów motywacyjnych w instytucjach finansowych jako czynnika odpowiedzialnego za finansową niestabilność. W oparciu o teorię Minsky’ego są proponowane rekomendacje, których wdrożenie mogłoby zwiększyć stabilność systemu finansowego. Rekomendacje te odnoszą się w szczególności do zarządzania ryzykiem (kredytowym, rynkowym i płynności), organizacji sektora finansowego oraz do systemów motywacyjnych. Wnioski z teorii Minsky’ego przeczą w ten sposób popularnej tezie, że kryzys finansowy lat 2007-2009 ujawnił słabość nauk ekonomicznych.pl
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkryzys finansowypl
dc.subjecthipoteza niestabilności finansowejpl
dc.subjectryzyko kredytowepl
dc.titleWnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowejpl
dc.title.alternativeLessons from the crisis under the financial instability hypothesis frameworken
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number143pl
dc.description.physical33-43pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe