Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Krzysztof
dc.contributor.editorKluza, Stanisław
dc.contributor.editorWalczyk, Konrad
dc.date.accessioned2020-08-10T12:19:11Z
dc.date.available2020-08-10T12:19:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKluza, K., Polski sektor bankowy w latach 1999-2019 w świetle badań koniunktury w bankowości. W: 20 lat koniunktury w sektorze bankowym - z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH / Kluza S., Walczak K., Warszawa, 2020pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-379-9pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/875
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wybrane procesy zachodzące w polskim sektorze banków komercyjnych w latach 1999-2019 w kontekście badań koniunktury w bankowości prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Okres ten wiązał się z szybkim rozwojem tego sektora – ubankowienie polskiej gospodarki mierzone relacją kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do PKB zwiększyło się z 22% do 57% a w przypadku depozytów z 32% do 58%. Był to zarazem okres systematycznej konsolidacji banków – ich liczba zmniejszyła się z 83 banków na koniec 1998 r. do 31 banków na koniec września 2019 r. Znacząco zwiększyła się efektywność prowadzonych przez banki operacji. Wynik netto na pracownika wzrósł z 9,5 tys. zł rocznie do 75 tys. zł rocznie. Koszty działania i ryzyka kredytowego znacząco spadły, co oddaje wzrost relacji zysku netto do wyniku na działalności bankowej z 9% do 22% przez ostatnie 20 lat. O ile więc pod koniec lat 90-tych sektor bankowy był w fazie kształtowania się – zarówno pod względem aspektów regulacyjnych, oferty produktowej, kanałów dystrybucji jak i zarządzania ryzykiem, to obecnie, dwadzieścia lat później mamy już do czynienia z dojrzałym i konkurencyjnym sektorem, także z perspektywy międzynarodowej. Badania koniunktury w bankowości umożliwiają analizę etapów w jakich odbywała się ewolucja sektora bankowego i wyodrębnianie różnorodnych czynników oddziaływujących na kondycję banków. Bazując na zaprezentowanych modelach można wskazać istotne uzależnienie koniunktury w sektorze bankowym od otoczenia makroekonomicznego. W szczególności takie wielkości ekonomiczne jak realne zmiany PKB i deflator PKB ujawniły cechy wskaźników wyprzedzających w stosunku do wskaźnika koniunktury. Zarazem wskaźnik koniunktury w bankowości opracowywany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego okazał się użyteczną miarą dla określania przyszłych zmian kategorii opisujących rynek finansowy takich jak kredyty dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz nadwyżka dodana brutto sektora finansowego i ubezpieczeniowego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkoniunkturapl
dc.subjectsektor bankowypl
dc.subjecttransformacjapl
dc.titlePolski sektor bankowy w latach 1999-2019 w świetle badań koniunktury w bankowościpl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.edition1pl
dc.description.physical35-51pl
dc.title.container20 lat koniunktury w sektorze bankowym - z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGHpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe