Now showing items 1-6 of 6

  • Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2013)
   The paper is to present the essence of price bubbles, which are extremely important phenomena in the analysis of financial crises. They are often ground such crises. The analysis of price bubbles being first of all requires ...
  • Podatkowe instrumenty antykryzysowe 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2014)
   Both the European Union and other countries analysed and searched effective instruments against the crisis. Currently, it takes not only a European dabate on tax or bank charges. They have also taken action. Indeed, the ...
  • Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
   Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. ...
  • Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji 

   Masiukiewicz, Piotr; Dec, Paweł (2015)
   Spekulacyjne bańki cenowe na rynkach aktywów były przyczyną wielu kryzysów finansowych, łącznie z ostatnim globalnym kryzysem finansowo-ekonomicznym. Celem artykułu jest pokazanie roli czynników behawioralnych w tworzeniu ...
  • Pro-Ecological Initiatives and Profitability of Manufacturing Enterprises 

   Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2021-11-15)
   The principal aim of the research was to present and evaluate the approach of manufacturing enterprises to various types of pro-ecological initiatives and to identify their impact on corporate financial performance (revenue, ...
  • In Search of Non-Obvious Relationships between Greenhouse Gas or Particulate Matter Emissions, Renewable Energy and Corruption 

   Wysocki, Jacek; Dec, Paweł (2022-02-13)
   The article concerns the issue of the existence of non-obvious relationships and of potential corre-lations between the emission of greenhouse gases and particulate matter (PM), renewable energy and corruption perceptions. ...