Now showing items 1-1 of 1

    • Dochodowy przypływ nie unosi wszystkich łodzi 

      Mączyńska, Elżbieta (2020-03)
      Recenzowane dzieło dotyczy zagadnienia obecnie intensywnie dyskutowanego w czołowych kręgach naukowych wielu krajów wysoko rozwiniętych. W Polsce, niestety współczesne kwestie funkcjonowania megasystemu, jakim jest kapitalizm, ...