Now showing items 1-1 of 1

    • O prawdziwych miarach pieniądza, biznesu i życia 

      Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
      Choć powszechne i ludzkie jest dążenie do zbilansowanego, zrównoważonego życia, to w rzeczywistości nieczęsto tego doświadczamy. Coraz częściej bowiem odczuwamy dyskomfort wynikający z nierównowagi w różnych obszarach ...