Now showing items 1-1 of 1

    • Globalna niepewność a społeczny futuryzm 

      Mączyńska, Elżbieta (2009-03)
      Niebywały dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych, jakich obecnie doświadcza świat i zglobalizowane gospodarki krajowe sprawia, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla ekonomistów staje ...