Now showing items 1-1 of 1

    • Nobel z ekonomii – Richard H. Thaler. Lektury obowiązkowe 

      Mączyńska, Elżbieta (2018)
      Corocznie, począwszy od 1969 r., w noblowskim miesiącu, czyli w październiku, Komitet Noblowski Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk ogłasza werdykt o przyznaniu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ...