Now showing items 1-1 of 1

    • Demografia jako czynnik globalnie naruszonej równowagi 

      Mączyńska, Elżbieta (2012)
      Problemy demograficzne, w tym szybki przyrost ludności w najbiedniejszych krajach, wzrost mobilności, nomadyzm i starzenie się społeczeństw bogatych, zaliczane są do jednego z głównych czynników głęboko naruszonej równowagi. ...