Now showing items 1-1 of 1

    • Refleksje wokół książki 

      Mączyńska, Elżbieta (2012)
      Przez książkę przewija się plejada znanych w kraju i za granicą postaci – naukowców, w tym noblistów, polityków i innych aktorów życia gospodarczego. Bogaty życiorys Zdzisława Sadowskiego sprawia, że Czytelnik znajdzie w ...