Now showing items 1-1 of 1

    • Kim jest Jean Tirole? 

      Mączyńska, Elżbieta (2014)
      Tegoroczny noblista, Francuz Jean Tirole, specjalizujący się w mikroekonomii i nagrodzony za analizę siły rynkowej i regulacji, zajmuje się problematyką trudną, a zarazem delikatną: proporcjami między przestrzenią dla sił ...