Now showing items 1-1 of 1

    • Bezpieczeństwo żywności w epoce nierówności 

      Kowalczyk, Stanisław (2016)
      W następstwie globalizacji dochodzi w strukturze świata do głębokich zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Odnosi się to także do produkcji i obrotu żywnością. Zmia-ny polegają głównie na wydłużaniu się łańcuchów ...