Now showing items 1-1 of 1

    • Zdolność do współdziałania 

      Mączyńska, Elżbieta (2010-01)
      Czy rację mają optymiści w przepowiadaniu szybkiego wyjścia z globalnego kryzysu czy pesymiści wieszczący jego drugą falę? Podzielam opinię ekspertów spodziewających się w 2010 r. dodatniej dynamiki wzrostu gospodarczego. ...