Now showing items 1-1 of 1

    • Wielkie korporacje a ryzyko systemowe 

      Masiukiewicz, Piotr (2014)
      W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych korporacji w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania wzrostu korporacji. Duże korporacje mają zalety, ale i wiele wad. Nowe regulacje ...