Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.date.accessioned2020-12-02T10:44:48Z
dc.date.available2020-12-02T10:44:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDec P., Porzucono - poszukiwana filozofia i racjonalność w gospodarce, "Prakseologia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe TNP" , 2020, nr 1, s. 8-21pl
dc.identifier.issn2449-8068pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/912
dc.description.abstractArtykuł dotyczy problemu wykorzystywania dorobku filozoficznego i aspektów racjonalności w stymulowaniu i kierowaniu procesami gospodarczymi przez decydentów. Autor prowadzi rozważania w zakresie bogactwa filozofii oraz myśli ekonomicznej, które wydaje się być zapomniane, nie tyko przez osoby sprawujące władzę, ale również nierzadko przez licznych ekspertów ekonomicznych. Stąd omówienie kluczowych poglądów filozoficznych w zakresie funkcjonowania państwa oraz racjonalnego podejmowania decyzji. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie konieczności powrotu do źródeł, czyli do spokojnej merytorycznej dyskusji nad problemami politycznogospodarczymi, z ugruntowaną wiedzą filozoficzną i obiektywną oceną proponowanych działań.pl
dc.description.abstractPaper refers to the problem of using philosophical achievements and aspects of rationality in stimulating and directing economic processes by decision-makers. The author conducts reflections on the wealth of philosophy and the history of views and economic thought, which seems to be forgotten, not only by those in power in a particular country, but also often by numerous economic experts. Hence the discussion of key philosophical views regarding the functioning of the state and rational decision-making. The conclusion of the article is the necessity to return to the sources, i.e. to a quiet substantive discussion of political and economic problems, with well-established knowledge in the philosophical and objective assessment of the proposed actions.en
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectFilozofiapl
dc.subjectRacjonalnośćpl
dc.subjectGospodarkapl
dc.subjectPaństwopl
dc.subjectPhilosophyen
dc.subjectRationalityen
dc.subjectEconomyen
dc.subjectStateen
dc.titlePorzucono - poszukiwana filozofia i racjonalność w gospodarcepl
dc.title.alternativeAbandoned, expected philosophy and rationality in the economyen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical8-21pl
dc.title.journalPrakseologia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe TNPpl
dc.identifier.urlpublisherhttp://www.zntnp.pl/wp-content/uploads/2020/08/ZESZYT_1_2020_TNP4789-3-1.pdfpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.