Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.date.accessioned2020-12-02T10:53:23Z
dc.date.available2020-12-02T10:53:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDec P., Demografia przedsiębiorstw : analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" , 2016, nr 1, s. 101-117pl
dc.identifier.issn0860-6846pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/915
dc.description.abstractNiniejszy artykuł zawiera analizę ilościową upadłości przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach na świecie w latach 1997-2015. Głównym celem było zobrazowanie skali tego zjawiska oraz ukazanie jego aktualnego trendu. Ponadto przeprowadzone badania dotyczące związków pomiędzy zmianami głównych mierników makroekonomicznych - produkt krajowy brutto, nakłady brutto na środki trwałe, popyt krajowy a zmianami liczby upadłości przedsiębiorstw. Dodatkowo została przeanalizowana korelacja pomiędzy zmianami wartości dodanej brutto różnych rodzajów produkcji a zmianami liczby upadłości działających tam firm. Przeprowadzone badania wskazały na dalszą potrzebę podejmowania badań w tym obszarzepl
dc.description.abstractThis paper provides a quantitative analysis of the bankruptcy of enterprises in Poland and in selected countries in the world in the years 1997-2015. The main objective was to present the scale of bankrupt companies and to show its current trend. In addition, studies on the correlation between changes in the main macroeconomic indicators - gross domestic product, gross fixed capital formation, domestic demand and changes in the number of bankrupt companies. It was also analyzed the correlation between changes in gross value added for various types of production and changes in the number of bankruptcies operating companiesen
dc.language.isopl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectUpadłość przedsiębiorstwapl
dc.subjectBankructwapl
dc.subjectProdukt krajowy brutto (PKB)pl
dc.subjectDemografia przedsiębiorstwpl
dc.subjectBankruptcyen
dc.subjectInsolvencyen
dc.subjectGross domestic product (GDP)en
dc.subjectbusiness demographyen
dc.titleDemografia przedsiębiorstw : analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świeciepl
dc.title.alternativeBusiness Demography : Quantitative Analysis of Bankruptcy in Poland and in the Worlden
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1pl
dc.description.physical101-117pl
dc.title.journalEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwapl
dc.identifier.urlpublisherhttp://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171416849?q=bwmeta1.element.ekon-element-7adf45a3-f66c-3653-90a2-390bebc4792f;8&qt=CHILDREN-STATELESSpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.