Recent Submissions

 • Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja 

  Dec, Paweł; Borowski, Krzysztof; Ptak-Chmielewska, Aneta; Mirowska, Dorota; Grzegorzewska, Emilia; Garstka, Małgorzata; Górecki, Cezary; Wieprzowski, Paweł; Wieprzowski, Piotr; Korpus, Joanna; Sokół, Hanna; Krzeczmańska-Gigol, Katarzyna; Niebieszczańska, Wioletta; Jadach-Sepioło, Aleksandra; Musiał, Wiesław; Wojewodzic, Tomasz; Sobiech, Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Autorzy w książce przenalizowali szereg problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania niepewności w działalności przedsiębiorstw, w tym strategiczne ...
 • Przewrotność współczesnych finansów 

  Dec, Paweł; Fierla, Andrzej; Adamska, Agata; Sokół, Hanna; Wierzbicka, Ewa; Grygiel-Tomaszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016)
  W monografii pt. Przewrotność współczesnych finansów przeprowadzono analizę istotnych problemów z obszaru finansów i ekonomii, które były zarówno aktualne, jak i niepoddane krytycznej analizie przez innych autorów. Dlatego ...
 • Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych 

  Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013)
  W pierwszej części pracy określono istotę kultury organizacyjnej oraz jej znaczenia społecznego i organizacyjnego. Zaprezentowano również zagadnienia dotyczące etyki biznesu. W rozdziale drugim przeanalizowano wybrane ...