Now showing items 1-9 of 9

  • Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych 

   Czainska, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013)
   W pierwszej części pracy określono istotę kultury organizacyjnej oraz jej znaczenia społecznego i organizacyjnego. Zaprezentowano również zagadnienia dotyczące etyki biznesu. W rozdziale drugim przeanalizowano wybrane ...
  • Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja 

   Dec, Paweł; Borowski, Krzysztof; Ptak-Chmielewska, Aneta; Mirowska, Dorota; Grzegorzewska, Emilia; Garstka, Małgorzata; Górecki, Cezary; Wieprzowski, Paweł; Wieprzowski, Piotr; Korpus, Joanna; Sokół, Hanna; Krzeczmańska-Gigol, Katarzyna; Niebieszczańska, Wioletta; Jadach-Sepioło, Aleksandra; Musiał, Wiesław; Wojewodzic, Tomasz; Sobiech, Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014)
   Autorzy w książce przenalizowali szereg problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce. Przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania niepewności w działalności przedsiębiorstw, w tym strategiczne ...
  • Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro 

   Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Klimek, Jan; Godlewska-Majkowska, Hanna; Rószkiewicz, Marta; Filipowicz, Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2015)
   Popularność działań innowacyjnych przyczyniła się do powstania ogólnego poglądu, iż każ­da innowacja tworzy wartość dodaną dla systemu, stąd należy ją wdrażać, nawet bez ko­nieczności uprzedniego przeprowadzenia stosownych ...
  • Przewrotność współczesnych finansów 

   Dec, Paweł; Fierla, Andrzej; Adamska, Agata; Sokół, Hanna; Wierzbicka, Ewa; Grygiel-Tomaszewska, Anna (Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016)
   W monografii pt. Przewrotność współczesnych finansów przeprowadzono analizę istotnych problemów z obszaru finansów i ekonomii, które były zarówno aktualne, jak i niepoddane krytycznej analizie przez innych autorów. Dlatego ...
  • Ochrona praw wierzycieli w Polsce : wymiar ekonomiczny, koszty transakcyjne, prawne formy zabezpieczeń, informatyzacja sądownictwa 

   Mączyńska, Elżbieta; Gołaczyński, Jacek; Morawska, Sylwia; Staszkiewicz, Piotr; Banasik, Przemysław; Kreczmańska‑Gigol, Katarzyna; Gołaczyński, Jacek; Goździaszek, Łukasz; Stangret‑Smoczyńska, Anna; Kotecka‑Kral, Sylwia; Gali, Sandra (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
   Książka dotyczy fundamentalnego dla harmo-nijnego funkcjonowania gospodarki wolno-rynkowej zagadnienia, tj. ochrony praw wie-rzycieli. Relacje wierzyciel ‑dłużnik występują w rozlicznych sytuacjach w życiu codziennym. ...
  • Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu 

   Mączyńska, Elżbieta; Sójka, Jacek; Fiedor, Bogusław; Ostapiuk, Aleksander; Filek, Janina; Kołodko, Grzegorz W.; Dylus, Aniela; Poznański, Kazimierz; Michalski, Michał A.; Sójka, Jacek; Lewicka-Strzałecka, Anna; Klimczak, Bożena; Szulczewski, Grzegorz; Karmańska, Anna; Gasparski, Wojciech W. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017)
   Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia dobra, sprawiedliwości, równości, ...
  • Start-up a uwarunkowania sukcesu: wymiar teoretyczno-praktyczny 

   Wysocki, Jacek; Kałowski, Adam; Laszuk, Marek; Klimek, Jan; Poznańska, Krystyna; Turek, Dariusz; Filipowicz, Andrzej; Lipiec, Jacek; Góral, Justyna; Brdulak, Jakub (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017)
   Współczesne czasy tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju inicjatyw typu start-up, co znajduje potwierdzenie m.in. w rosnącej liczbie start-upów oraz inicjatywach na szczeblu instytucjonalnym. Podejmując decyzję o realizacji ...
  • Społeczna gospodarka rynkowa : Polska i integracja europejska 

   Mączyńska, Elżbieta; Pysz, Piotr; Szulczewski, Grzegorz; Hejny, Ludwik; Jurczuk, Anna; Miszewski, Maciej; Famielec, Józefa; Zeman‑Miszewska, Ewa; Ząbkowicz, Anna; Kamińska, Katarzyna; Trybuchowicz, Małgorzata; Szplit, Andrzej; Liebecki‑Lukin, Siarhei; Bielig, Andreas; Kaczmarczyk, Łukasz; Moszyński, Michał; Gostomski, Eugeniusz; Kulińska‑Sadłocha, Ewa; Skąpska, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018)
   Książka jest wspólnym dziełem uczestników seminarium nt.„Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska” zorganizowanego w dniach 23–29 lipca 2017 r. w Ełku przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ...
  • Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 

   Wysocki, Jacek (Oficyna Wydawnicza SGH, 2019)
   Niniejsza monografia stanowi kompleksowe ujęcia problematyki internalizacji paradygmatu ekologizacji działalności produkcyjnej do koncepcji zarządzania i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Współczesne uwarunkowania ...