Show simple item record

dc.contributor.authorRutecka, Joanna
dc.date.accessioned2021-01-18T09:32:45Z
dc.date.available2021-01-18T09:32:45Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.citationRutecka J., Wypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2012, nr 4, s. 81-99pl
dc.identifier.issn0137-7264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/929
dc.description.abstractNowy system emerytalny oparty na formule zdefiniowanej składki i wykorzystujący częściowo finansowanie kapitałowe funkcjonuje już od niemal 14 lat. Do tej pory nie ustalono jednak ostatecznie form i zasad wypłaty emerytur dożywotnich ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. W artykule przedstawiono możliwe do zastosowania formy wypłaty świadczeń emerytalnych i przeanalizowano aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące form wypłaty świadczeń z bazowego systemu emerytalnego. W kluczowej części opracowania scharakteryzowano aktualne koncepcje wypłaty świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu i podjęto próbę ich oceny z punktu widzenia interesów członka otwartego funduszu emerytalnego.pl
dc.description.abstractThe new pension system based on the defined contribution formula, which party uses capital financing, has been in operation for nearly 14 years. Until now, however, the form of and rules for payment of life annuities from the money collected in open pension funds have not been finally determined. The article presents possible forms of pension benefit payment and analyses the regulations related to forms of benefit payment from the base pension system currently in force in Poland. In the key part of the paper, the author describes the current concepts of payment of pension benefits from the system’s capital part, and makes an attempt at assessing them from the perspective of interests of an open pension fund’s member.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpensionen
dc.subjectpension systemen
dc.subjectsocial provisionen
dc.subjectlife annuityen
dc.subjectcapital pension systemen
dc.subjectemeryturapl
dc.subjectsystem emerytalnypl
dc.subjectzabezpieczenie społecznepl
dc.subjectrenta dożywotniapl
dc.subjectkapitałowy system emerytalnypl
dc.titleWypłata świadczeń emerytalnych z kapitałowej części systemu emerytalnego w Polscepl
dc.title.alternativePayment of pensions benefits from the capital part of the pension system in Polanden
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical81-99pl
dc.title.journalWiadomości Ubezpieczeniowepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe