Show simple item record

dc.contributor.authorRutecka, Joanna
dc.date.accessioned2021-01-20T08:10:55Z
dc.date.available2021-01-20T08:10:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRutecka J., Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", 2014, nr 1(16), s. 43-53pl
dc.identifier.issn1896-3641pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/933
dc.description.abstractReforms of old-age pension system conducted recently in many countries has resulted in greater significance of supplementary elements of these systems. This part of social security usually operates in a form of an investment fund, a pension fund or a unit-linked life insurance. They are mostly constructed in the way of a simple savings plan and do not offer protection against many risk that a plan’s participant is exposed to. An insurance vehicle is used less frequently and appears mostly in the decumulation phase in a form of annuity. The capabilities of its employment are however much broader when the conditions of proper pension education and financial market development are met. The insurance vehicle can help to manage different risks and rationalize supplementary pension provision at every stage of its operation.en
dc.description.abstractPrzeprowadzane na całym świecie reformy systemów emerytalnych zakładają wzrost znaczenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Zabezpieczenie to funkcjonować może w różnych formach, przy czym najczęściej wykorzystywane są konstrukcje funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie z elementem oszczędnościowym. Pomimo wygody i prostoty konstrukcji opartych na metodzie oszczędnościowej, nie oferują one zwykle ochrony przed szeregiem ryzyk, na które narażony jest uczestnik dodatkowego systemu emerytalnego. Metoda ubezpieczeniowa jest obecnie wykorzystywana głównie na etapie wypłaty środków poprzez oferowanie ochrony przed ryzykiem długowieczności. Zakres zastosowania tej metody w dodatkowym systemie emerytalnym może być jednak znacznie szerszy. Przy spełnieniu także innych warunków, w tym edukacji emerytalnej i odpowiedniego poziomu rozwoju rynków finansowych, ubezpieczenie może zostać skutecznie wykorzystanie przy racjonalizowaniu dozabezpieczenia emerytalnego na każdym etapie zarządzania ryzykiem starości.pl
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdodatkowy system emerytalnypl
dc.subjectubezpieczenia emerytalnepl
dc.subjectprodukty emerytalnepl
dc.subjectedukacja finansowapl
dc.subjectświadomość emerytalnapl
dc.subjectsupplementary pensionsen
dc.subjectannuitiesen
dc.subjectretirement productsen
dc.subjectfinancial educationen
dc.subjectpension literacyen
dc.titleDoubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznegopl
dc.title.alternativeSupplementary pension insurance in rationalization of th social security systempl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.number1(16)pl
dc.description.physical43-53pl
dc.title.journalRozprawy Ubezpieczeniowepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe