Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.date.accessioned2021-01-22T07:49:10Z
dc.date.available2021-01-22T07:49:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWysocki J.,Methods of strategic analysis supporting the elaboration of company's innovation strategy, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", 2015, t. 42, nr 3, s. 73-86en
dc.identifier.issn1689-8966en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/945
dc.description.abstractBoth theory and practical experience in the scope of company management prove that formulation and selection of innovation strategy should be preceded and accompanied by analyses of numerous internal and external factors which may strongly influence the functioning and future development of an organization. Thus the implementation of strategic analysis methods in course of the said formulation and selection process should constitute the basis for preparation of every innovation strategy stemming from the innovation process ongoing within a given organisation.en
dc.description.abstractTeoria i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem pokazują, że formułowanie i wybór strategii innowacji należy poprzedzać i uzupełniać analizami licznych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą silnie oddziaływać na funkcjonowanie i przyszły rozwój organizacji, rzutując tym samym na jej prawidłowe zarządzanie. W rezultacie wykorzystanie w tym celu metod analizy strategicznej może i powinno stanowić podstawę opracowania każdej strategii innowacji, będącej efektem zachodzącego w firmie procesu innowacyjnego.pl
dc.language.isoen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectStrategic analysisen
dc.subjectmethods of analysisen
dc.subjectinnovation strategy.en
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectAnaliza strategiczna;pl
dc.subjectmetody analizypl
dc.subjectstrategia innowacji.pl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectstrategiapl
dc.titleMethods of strategic analysis supporting the elaboration of company's innovation strategyen
dc.title.alternativeMetody analizy strategicznej wspierające opracowanie strategii innowacji przedsiębiorstwapl
dc.typearticleen
dc.description.number3en
dc.description.physical73-86en
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.034en
dc.title.journalActa Universitatis Nicolai Copernicipl
dc.title.volumeZarządzanie 42pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe