Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.date.accessioned2021-01-22T07:53:35Z
dc.date.available2021-01-22T07:53:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationWysocki J., Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2009, nr 28, s. 23-34pl
dc.identifier.issn1640-6818pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/946
dc.description.abstractW dobie globalizacji innowacje stanowią podstawowy czynnik skutecznego konkurowania i rozwoju podmiotu gospodarczego. Poszukiwanie i wdrażanie zmian, które są synonimem innowacji, nie tylko kształtuje ekspansję przedsiębiorstwa, ale również wpływa na jego przetrwanie w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego wdrażanie innowacji należy rozpatrywać w kontekście jednego z głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa - celu, którego realizacja stanowi o utrzymywaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, warunkującej ochronę przed działaniami konkurencji i przyczyniającej się do odniesienia sukcesu rynkowego. Problem ten dość powszechnie występuje w przypadku polskich przedsiębiorstw, których większość odbiega pod względem poziomu innowacyjności od przedsiębiorstw zagranicznych, zwłaszcza z krajów wysoko rozwiniętych. Współczesne polskie przedsiębiorstwa muszą zatem dążyć do uzyskania statusu organizacji innowacyjnych, tj. gotowych na wprowadzanie wszelkich zmian, a w szczególności otwartych na implementację nowości produktowych i procesowych. Unikanie innowacji będzie bowiem prowadziło do pogorszenia ich konkurencyjności, a w konsekwencji do upadku.pl
dc.description.abstractInnovation is a key factor for an enterprise’s successful competing and growth in the era of globalization. Searching for and implementing changes, which are a synonym of innovation, are the processes that not only determine every company’s expansion but also its probability of survival in the ceaselessly changing environment. Therefore, implementing innovation should be considered in the context of one of the major strategic goals of an enterprise – the goal that is aimed at holding the sustainable competitive advantage, which provides protection against competitors’ actions as well as contributes to a market success of an enterprise. The lack of innovative approach is common to the Polish enterprises, most of which are lagging behind their foreign competitors. Thus the contemporary Polish enterprises have to acquire the status of innovative organizations, i.e. organizations being ready to introduce miscellaneous changes, especially being open to implementation of product and process innovations. Otherwise the further underestimating the importance of innovation will result in worsening these enterprises’ competitiveness, and its inevitable consequence will be bankruptcy.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinnowacjepl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectInnovationsen
dc.subjectDevelopmenten
dc.subjectEnterprisesen
dc.titleInnowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeInnovation as a prerequisite for the contemporary enterprises’ developmentpl
dc.typearticlepl
dc.description.number28pl
dc.description.physical23-34pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usługpl
dc.title.volumeKapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość : SOOIPP Annual 2008pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe