Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.date.accessioned2021-01-22T08:16:46Z
dc.date.available2021-01-22T08:16:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationWysocki J., Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2010, nr 579, s. 71-82pl
dc.identifier.issn1640-6818pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/950
dc.description.abstractZmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie pomijają zagadnień związanych z kompetencjami przedsiębiorstwa. Jeśli dodamy do tego, że warunkiem pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa jest dysponowanie przez nie zbiorem określonych kompetencji, najlepiej o charakterze kluczowym, to zasadne staje się przeanalizowanie zakresu, w jakim posiadane kompetencje stymulują działania innowacyjne w firmie. Innowacje, podobnie jak kompetencje, odgrywają szczególną rolę, gdyż są najskuteczniejszym źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesu rynkowego. Nadal też obowiązujące jest stwierdzenie, że zdolność przedsiębiorstw do tworzenia oraz absorpcji innowacji stanowi zarówno wyzwanie, jak i reakcję na istniejącą na przełomie wieków sytuację gospodarczą na świecie1. Jednakże, aby innowacje mogły zaistnieć i stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, muszą przede wszystkim opierać się na wiedzy i wykreowanych w firmie kluczowych kompetencjach. Z tego względu za podstawowy cel niniejszego artykułu uznano zweryfikowanie istnienia współzależności pomiędzy kompetencjami przedsiębiorstwa a jego innowacyjnością.pl
dc.description.abstractInnovations such as launching a new product on the market, implementing a new technology, process or organizational improvement in an enterprise play a particular role in development of enterprises. In other words, these innovations are the most effective source of the growth of a firm’s value and its market success. However, innovations should draw on knowledge and core competences created in a firm in order that they could appear in the firm and then become the source of its competitive advantage. Under the above-mentioned conditions, the fast development of new sectors and markets as well as creation of a new value for clients is really possible and efficient in the competitive environment. Therefore, the core competences seem to be the powerful enablers stimulating innovations which result in a company’s growth on the particular market, thereby proving existence of the interdependence between enterprise’s competences and its innovative activities.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkompetencje przedsiebiorstwapl
dc.subjectinnowacjepl
dc.subjectinnovationen
dc.subjectcompetences of enterpriseen
dc.titleKompetencje przedsiębiorstwa a innowacjepl
dc.typearticlepl
dc.description.number574pl
dc.description.physical71-82pl
dc.description.seriesEkonomiczne Problemy Usług , ISSN 1896-382X ; nr 47pl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usługpl
dc.title.volumeKreatywność - innowacje - przedsiębiorczość : SOOIPP Annual 2009pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe