Show simple item record

dc.contributor.authorWysocki, Jacek
dc.contributor.authorStrychalska-Rudzewicz, Anna
dc.date.accessioned2021-01-22T08:25:10Z
dc.date.available2021-01-22T08:25:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWysocki J., Strychalska-Rudzewicz A., Strategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej, "Organizacja i Kierowanie", 2013, nr 2, s. 65-84pl
dc.identifier.issn0137-5466pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/952
dc.description.abstractW artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w zakresie innowacji oraz czy i jak często stosują one strategie w działaniach innowacyjnych? Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne z przewagą kapitału krajowego w największym stopniu deklarują konkurowanie na rynku jakością oferowanych produktów, dążąc przy tym do obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Większość badanych przedsiębiorstw posiadała długoterminowy plan działania w obszarze innowacji, wskazując jednocześnie na podejmowanie doraźnych działań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby rynku. Na podstawie uzyskanych wyników można sądzić, że czynnikami skłaniającymi przedsiębiorców do bardziej ekspansywnych działań innowacyjnych są: posiadanie komórki badawczo-rozwojowej, funkcjonowanie na rynku wzrostowym i koncentracja na produktach jednej branży.pl
dc.description.abstractThe article focuses on obtaining answers to the questions: by what factors analyzed small and medium-sized enterprises compete in the market, whether these companies take the planned action in terms of innovation, and whether and how often they use innovative strategies? The study shows that small and medium-sized innovative enterprises with majority domestic capital to the greatest extent declare competing in the market by quality of their products, at the same time trying to reduce costs of their business. Most of the surveyed companies had a long-term plan in the area of innovation, also pointing to take immediate actions in area of innovation, responding to market needs. The results suggest that factors driving business to be more expansive in innovative activities are: holding research and development department, functioning on growing market and concentration on particular market products.en
dc.language.isopl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstrategiepl
dc.subjectstrategie innowacjipl
dc.subjectMSPpl
dc.subjectprzedsiebiorstwopl
dc.subjectstrategyen
dc.subjectsmall and medium sized enterprisesen
dc.subjectinnovation strategiesen
dc.titleStrategie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnejpl
dc.title.alternativeStrategies of small and medium sized enterprises in innovative activitypl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.description.number2pl
dc.description.physical65-84pl
dc.title.journalOrganizacja i Kierowaniepl
dc.title.jurnalparallelOrganization and Managementen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe