Show simple item record

dc.contributor.authorBentkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-02-15T11:18:40Z
dc.date.available2021-02-15T11:18:40Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.citationBentkowska, K., Optymalizacja kosztów transakcyjnych jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2020, nr 4, s. 32-47pl
dc.identifier.issn1896-656Xpl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/960
dc.description.abstractTradycyjne koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa koncentrują się na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjności, warto jednak szukać przewag konkurencyjnych w różnych obszarach, w tym w obszarze instytucjonalnym. Celem artykułu jest wiec wskazanie roli optymalizacji kosztów transakcyjnych w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pokazuje, ze kształtowanie kosztów transakcyjnych wpływa na skuteczność strategii kosztowych i strategii wyróżniania. Przedsiębiorstwa dążąc do podnoszenia konkurencyjności dzięki optymalizacji swoich kosztów transakcyjnych mogą: wydzielać pewne czynności z przedsiębiorstwa i zlecać je innym (firmom, budować siec relacji oraz rozwijać swoje zasoby wiedzy i doświadczenia. Dla poprawy konkurencyjności ważne jest posiadanie świadomości istnienia kosztów transakcyjnych, ich kształtowania, znajomości czynników determinujących ich wartość, wiedzy na temat związku z ponoszonym ryzykiem itp. W praktyce niska świadomość kosztów transakcyjnych utrudnia skuteczna analizę, choć przedsiębiorstwa mogą intuicyjnie podejmować pewne działania w tym zakresie. Lepsze możliwości optymalizacji kosztów pojawiają się przy ich świadomym i przemyślanym kształtowaniu w celu podnoszenia konkurencyjności.pl
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectkonkurencyjnosc przedsiebiorstwapl
dc.subjectoptymalizacja kosztówpl
dc.subjectkoszty transakcyjnepl
dc.titleOptymalizacja kosztów transakcyjnych jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeOptimisation of transaction costs as a way to increase competitiveness of enterprisespl
dc.typearticlepl
dc.description.number4pl
dc.description.physical32-47pl
dc.title.journalKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwiepl
dc.identifier.urlpublisherhttps://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/issue/archivepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe