Show simple item record

dc.contributor.authorDec, Paweł
dc.contributor.editorMączyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2021-04-23T09:41:44Z
dc.date.available2021-04-23T09:41:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationDec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce, W: Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowa/ red. Mączyńska E., Warszawa 2008.pl
dc.identifier.isbn978-83-7378-326-3pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/968
dc.description.abstractW tekście poruszono problematykę efektywności modeli predykcji bankructwa (systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością) przedsiębiorstw. Przeprowadzane dotychczas w Polsce i prezentowane w literaturze przedmiotu badania nad weryfikacją systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw pokazały, że większość istniejących modeli wczesnego ostrzegania ma istotne walory użyteczności praktycznej, choć zarazem modele te przeważnie nie gwarantują 100% trafności klasyfikacji przedsiębiorstw do grupy zagrożonych lub niezagrożonych upadłością. Dotychczasowe badania wskazują na przydatność wykorzystywania modeli wczesnego ostrzegania jako jednego z ważnych narzędzi doskonalenia oceny kondycji przedsiębiorstw i narzędzi w wyprzedzającej identyfikacji grożących przedsiębiorstwom kryzysówpl
dc.description.abstractThe text deals with the effectiveness of bankruptcy prediction models (bankruptcy early warning systems) of enterprises. Hitherto carried out in Poland and presented in the literature on the subject Research on the verification of early warning systems against corporate bankruptcy has shown that most of the existing early warning models do essential values of practical utility, although at the same time these models usually do not guarantee 100% accuracy of the classification of enterprises to the group at risk or bankruptcy. The research conducted so far indicates the usefulness of using early warning models as one of the important tools to improve the assessment of the condition of enterprises and tools in the advance identification of crises threatening enterprises.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGHpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectsystem wczesnego ostrzeganiapl
dc.subjectmodel predykcji upadłościpl
dc.subjectbankructwopl
dc.subjectefektywność modelipl
dc.subjectearly warninig systemen
dc.subjectbankruptcy prediction modelen
dc.subjectmodel efficiencyen
dc.titleModele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polscepl
dc.title.alternativeEarly warning models against bankruptcy of enterprises and research on their effectiveness in Polandpl
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical219-227pl
dc.title.containerBankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowapl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.