Show simple item record

dc.contributor.authorMartysz, Czesław Bartłomiej
dc.contributor.authorRakowski, Jan Piotr
dc.date.accessioned2021-10-07T10:54:48Z
dc.date.available2021-10-07T10:54:48Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.citationMartysz C. B., Rakowski J.P., Misselling consumer awareness study – Circumstances surrounding the occurence of misselling, "International Journal of Management and Economics, ", 2021, vol. 57, no. 2, s. 121-137en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1000
dc.description.abstractMisselling is the sale of financial services that do not meet the needs of consumers or in the manner or the way they are sold, which is not appropriate to the nature of those services. The first aim of this article is to characterise the misselling phenomenon and present the most important circumstances surrounding its occurrence. The second aim is to examine the level of consumers’ awareness and knowledge of misselling and to show way to protect against misselling, among which the most important postulate is to increase the level of consumers’ financial education. The promotion of financial education could improve consumers’ sense of security, improve the degree of adjustment of financial services to consumer requirements, strengthen the awareness of the assistance that consumers can receive from public institutions and positively contribute to the activity of Poles on the financial market.en
dc.description.abstractMisselling to sprzedaż usług finansowych, które nie spełniają potrzeb konsumentów lub sposób ich sprzedaży, który nie odpowiada charakterowi tych usług. Pierwszym celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska missellingu oraz przedstawienie najważniejszych okoliczności towarzyszących jego występowaniu. Drugim celem jest zbadanie poziomu świadomości i wiedzy konsumentów na temat missellingu oraz wskazanie sposobów ochrony przed missellingiem, wśród których najważniejszym postulatem jest zwiększenie poziomu edukacji finansowej konsumentów. Upowszechnienie edukacji finansowej może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa konsumentów, poprawić stopień dostosowania usług finansowych do wymagań konsumentów, wzmocnić świadomość pomocy, jaką konsumenci mogą uzyskać od instytucji publicznych oraz pozytywnie wpłynąć na aktywność Polaków na rynku finansowym.pl
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectconsumer rights awarenessen
dc.subjectfinancial servicesen
dc.subjectmissellingen
dc.subjectPolanden
dc.subjectsurveyen
dc.subjectusługi finansowepl
dc.subjectświadomość konsumentówpl
dc.titleMisselling consumer awareness study – Circumstances surrounding the occurence of missellingen
dc.title.alternativeBadanie świadomości konsumentów w zakresie missellingu - okoliczności towarzyszące występowaniu missellingupl
dc.typearticleen
dc.description.number2en
dc.description.physical121-137en
dc.description.volume57en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.2478/ijme-2021-0007en
dc.title.journalInternational Journal of Management and Economicsen
dc.identifier.urlpublisherhttps://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/kgs/publikacje/strony/zeszyty-naukowe-kgs.aspxen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe