images

About

Editorial Board

Skład Redakcji

  • Prof. zw. dr hab. Adam Szyszka - redaktor naczelny
  • dr Krzysztof Falkowski - wiceredaktor naczelny
  • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - sekretarz redakcji

Redaktorzy tematyczni:

  • dr hab. Izabela Kowalik prof. SGH - nauki o zarządzaniu
  • dr hab. Mariusz Próchniak prof. SGH - nauki ekonomiczne
  • dr Piotr Maszczyk - nauki ekonomiczne
  • dr Katarzyna Sum - finanse

Contact

Kontakt do redakcji:

e-mail: ijme@sgh.waw.pl

www: International Journal of Management and Economics

ISSN: 1428-1457

ISSN: (till Vol. 36 ); 2299-9701 (starting with Vol. 37)

E-ISSN: 2543-5361

Collections in this community

Recent Submissions