Show simple item record

dc.contributor.authorKrólikowska, Aleksandra
dc.contributor.authorMartysz, Czesław Bartłomiej
dc.contributor.editorWielgórska-Leszczyńska, Joanna
dc.contributor.editorMatusewicz, Michał
dc.date.accessioned2021-10-07T10:58:51Z
dc.date.available2021-10-07T10:58:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMartysz C.B., Królikowska A., Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM). W: Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii / red. Wielgórska-Leszczyńska J., Matusewicz M., Warszawa, 2021pl
dc.identifier.isbn978-83-8030-466-6pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12182/1001
dc.description.abstractPierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie kluczowych (wspólnych i odmiennych) czynników kreacji obu typów oszustw. Drugim celem będzie odróżnienie PF od przedsiębiorstwa marketingu wielopoziomowego. W ocenie autorów oba problemy badawcze są rzadko poruszane w literaturze przedmiotu i zasługują na szczególną uwagę. Uzupełnieniem opracowania będzie podkreślenie podstaw prawnych służących sankcjonowaniu PF i SP.pl
dc.description.abstractThe first purpose of the article will be to highlight the characteristic features that make it possible to distinguish a pyramid scheme (PF) from a Ponzi scheme (SP) according to the paradigm adopted in foreign literature, including the identification of key (common and different) factors of creation of both types of fraud. The second objective will be to distinguish PF from a multi-level marketing enterprise. In the authors' opinion, both research problems are rarely addressed in the literature and deserve special attention. The study will be complemented by highlighting the legal basis for sanctioning PF and SP.en
dc.language.isopl
dc.publisherOficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectpiramida finansowapl
dc.subjectschemat ponziegopl
dc.subjectmarketing wielopoziomowypl
dc.subjectMLMpl
dc.subjectoszustwopl
dc.subjectpyramid schemeen
dc.subjectponzi schemeen
dc.subjectmulti layer marketingen
dc.subjectfrauden
dc.subjectscamen
dc.titlePiramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM)pl
dc.title.alternativePyramid Scheme (PF) and Ponzi Schemes (SP) vs. Multi-Level Marketing (MLM)en
dc.typebooksectionpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.description.editionIpl
dc.description.physical243-262pl
dc.title.containerNauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemiipl
dc.identifier.urlpublisherhttp://wydawnictwo.sgh.waw.plpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe