Przeglądaj według

 

Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 5 Instytutów i 7 Katedr. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

  Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
  W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
 • Methods of increasing bank capital effectiveness – part 1 

  Cicirko, Tomasz (2009-10)
  One of the goals of every rationally working enterprise, including a bank, is making the most effective use of the capital at its disposal. Bearing in mind that capital becomes a limited resource for banks and at the ...
 • Innovations in resources management of enterprises 

  Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
  This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...
 • Optymalizacja opodatkowania pożyczek w grupach kapitałowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015-05)
  Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki pomiędzy członkami grupy kapitałowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych i wskazanie instrumentów optymalizacji podatkowej w tym ...
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym 

  Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  W artykule dokonano podsumowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w podejściu do zarządzania talentami oraz nowych trendów, jakie są obserwowane w tym zakresie. Na bazie tych analiz opracowano zestaw cech charakterystycznych ...