Przeglądaj według

 

Kolegium Zarządzania i Finansów jest jednostką naukową zrzeszającą 5 Instytutów i 7 Katedr. Liczna kadra naukowa powoduje, że jest ono ​​potężnym ośrodkiem SGH zarówno pod względem oferty dydaktycznej, jak i potencjału naukowo-badawczego. W Kolegium Zarządzania i Finansów pracują liczni specjaliści z ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Posiadają oni bogaty dorobek naukowy i wszechstronne doświadczenie praktyczne. Badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników i doktorantów Kolegium Zarządzania i Finansów dotyczą ważnych zagadnień teoretycznych w ramach nauk ekonomicznych i nauk prawnych. Mają również wymiar empiryczny, co jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki oraz działalności podmiotów gospodarczych.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Podatek bankowy-koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE 

  Martysz, Czesław; Bartlewski, Bartłomiej (2018)
  Czesław Bartłomiej Martysz oraz Bartłomiej Bartlewski podjęli się prezentacji tematyki podatku bankowego według koncepcji unijnej oraz analizy jego wdrożenia w dwóch krajach, tj. na Węgrzech i w Polsce. W pierwszej części ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 2 

  Cicirko, Tomasz (2012-06)
  The present study continues the author’s deliberations on commercial bank capital management. These deliberations are included in the series of three closely related articles. This article is second part of serie. The ...
 • Methods of Increasing Bank Capital Effectiveness – part 3 

  Cicirko, Tomasz (2012-09)
  A series of publications have proposed numerous solutions in order to reduce the undesired impact of capital effectiveness measures on the capital adequacy. They also present individual effectiveness measuring tools which ...
 • Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej 

  Cicirko, Tomasz (Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 2012)
  W zakresie adekwatności kapitałowej niezwykle ważny staje się dostęp do komponentów kapitałów banku. Powstałe ograniczenia kapitałowe wynikające z kryzysu finansowego nakazują gospodarować dostępnym kapitałem w sposób ...
 • Methods of increasing bank capital effectiveness – part 1 

  Cicirko, Tomasz (2009-10)
  One of the goals of every rationally working enterprise, including a bank, is making the most effective use of the capital at its disposal. Bearing in mind that capital becomes a limited resource for banks and at the ...
 • Innovations in resources management of enterprises 

  Skowronek-Mielczarek, Anna; Leszczyński, Zdzisław; Bojewska, Barbara; Bachnik, Katarzyna; Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics, 2013)
  This study constitutes a synthesis of research concerning evaluation of resources management processes in enterprises and barriers that exist in this regard in Polish business practice. In the study were also presented ...
 • Optymalizacja opodatkowania pożyczek w grupach kapitałowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015-05)
  Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki pomiędzy członkami grupy kapitałowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych i wskazanie instrumentów optymalizacji podatkowej w tym ...
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym 

  Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  W artykule dokonano podsumowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w podejściu do zarządzania talentami oraz nowych trendów, jakie są obserwowane w tym zakresie. Na bazie tych analiz opracowano zestaw cech charakterystycznych ...