Recent Submissions

 • Innowacyjność grup kapitałowych w Polsce 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022)
  Innowacyjność jest postrzegana jako jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju współczesnych organizacji oraz jedno z najważniejszych źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie dziwi więc, że coraz więcej podmiotów ...
 • Piramidy finansowe (PF) i schematy Ponziego (SP) a marketing wielopoziomowy (MLM) 

  Królikowska, Aleksandra; Martysz, Czesław Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza SGH–Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021)
  Pierwszym celem artykułu będzie uwypuklenie charakterystycznych cech pozwalających rozróżnić piramidę finansową (PF) od schematu Ponziego (SP) zgodnie z paradygmatem przyjętym w literaturze zagranicznej, w tym wskazanie ...
 • Zwinna transformacja w dużej skali 

  Wyrozębski, Paweł; Cichocki, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Bariery transformacji agile wzrastają wraz z wielkością organizacji, pojawiają się także nowe, charakterystyczne dla dużych organizacji. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze zwinną transformacją ...
 • Szerokość i głębokość poszukiwania wiedzy zewnętrznej w otwartych innowacjach 

  Dziurski, Patryk (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Otwarte innowacje mogą być opisywane przez pryzmat strategii poszukiwania wiedzy zewnętrznej, w której wyróżnia się szerokość oraz głębokość poszukiwania wiedzy poza granicami przedsiębiorstwa. Szerokość poszukiwania wiedzy ...
 • Przesłanki tworzenia innowacji w modelu otwartym a skala zjawiska otwartych innowacji – wyniki badań 

  Dziurski, Patryk; Sopińska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2020)
  Celem rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy rodzajem zgłaszanych przesłanek tworzenia otwartych innowacji a skalą zjawiska tworzenia poszczególnych rodzajów otwartych innowacji ...
 • Factors and barriers to the development of smart urban mobility - the perspective of Polish medium-sized cities 

  Kachniewska, Magdalena (Polska Akademia Nauk / Polish Academy of Sciences, 2020)
  The main purpose of this paper is to indicate factors and barriers to the development of smart mobility in Polish medium-sized cities. A combination of three methods was used (mind mapping, STEEP analysis, and panel ...
 • Wprowadzenie do pracy nowych pracowników na przykładzie lekarzy stażystów – wyniki badań pilotażowych 

  Ciesielski, Wojciech; Krejner-Nowecka, Anna (Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020)
  Celem rozdziału jest poznanie jakości procesu adaptacji nowych pracowników (lekarzy stażystów) w placówkach medycznych poprzez określenie poziomu zadowolenia z całości stażu oraz poszczególnych staży cząstkowych świadczonych ...
 • Innovativeness determinants of franchise organisations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw School of Economics Press, 2014)
  It is important to point out when analysing business networks, that franchise com- panies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, ...
 • Sustainable Medical Tourism : Conceptual Framework 

  Lubowiecki-Vikuk, Adrian; Machnik, Aleksandra (Springer, 2020)
  Referring to the definition of sustainable tourism and taking into consideration the specifics of medical tourism, it can be assumed that sustainable medical tourism is a conscious and sustainable human activity, in which ...
 • Charakterystyka i ocena efektywności wybranych typów inwestycji alternatywnych 

  Martysz, Czesław; Gogiel, Magdalena (Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2019)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inwestycji alternatywnych jako instrumentów przydatnych w procesie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w okresach niestabilności na rynkach finansowych. Główna ...
 • Problem informacji cenotwórczych w kontekście nowych unijnych obowiązków informacyjnych spółek publicznych 

  Martysz, Czesław; Rzeszutek, Marcin (Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2016)
  Oprócz naszkicowania najważniejszych obowiązków informacyjnych spółek publicznych głównym celem artykułu będzie ukazanie potencjalnych trudności i zagrożeń związanych z poprawnym rozpoznaniem i publikacją informacji ...
 • Zarys problematyki przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i ich wykrywania 

  Martysz, Czesław; Walczak, Karolina (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Najważniejszym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie sposobów przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym przez organy państwowe oraz przedsiębiorstwa. W artykule ukazano zarys systemu instytucji realizujących zadania ...
 • Ocena skutków implementacji dyrektywy MIFID II w UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

  Martysz, Czesław; Sienkiewicz, Adrian (Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza, 2020)
  Celem niniejszej publikacji jest próba krytycznej oceny, czy skutki implementacji dyrektywy MIFID II są zbieżne z jej pierwotnymi założeniami. W tekście przedstawiono również nowe praktyki rynkowe powstałe po implementacji ...
 • Wyzwania biur zarządzania projektami (PMO) w zwinnych organizacjach 

  Wyrozębski, Paweł (Katedra Zarządzania Projektami. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020-05)
  Opracowanie prezentuje problemy i rozwiązania stojące przed biurami zarządzania projektami wobec zwinnych transformacji we współczesnych organizacjach.
 • Czy zakaz insider tradingu jest karaniem za wiedzę? 

  Martysz, Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013)
  Źródłem sukcesów gospodarczych jest przede wszystkim posiadanie precyzyjnej i niedostępnej publicznie informacji pozwalającej danej osobie na zdobycie rynkowej przewagi. Skoro zatem sukcesy gospodarcze są pochodną ...
 • Tendencje rozwojowe powiązań franczyzowych w Polsce : perspektywa 25 lat 

  Ziółkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2018)
  Celem rozdziału jest analiza powiązań i identyfikacja trendów rozwojowych na rynku franczyzy w Polsce w perspektywie lat 1992–2017. Metodyka tekstu sprowadza się do wykorzystania technik wnioskowania logicznego i analizy ...
 • Innovativeness determinants of network organizations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
  The purpose of this chapter is to analyse a broad spectrum of innovative activity of Polish network organisations, to identify the sources and conditions conducive to the development and implementation of business innovation ...
 • Kreowanie i wykorzystanie innowacji w powiązaniach franczyzowych w globalnej gospodarce 

  Ziółkowska, Marta (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013)
  W globalnej gospodarce powiązania franczyzowe rozwijają się dynamicznie, pozwalając osiągać przewagi konkurencyjne i dokonywać ekspansji ogólnoświatowej. Organizacje franczyzowe są obecne niemalże na wszystkich kontynentach ...
 • Relational resources in the company development a report of empirical research 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics, 2013)
  The most important in relational marketing is striving to understand customer needs and expectations. The process of resources integration is significant in order to provide consumers with the right products and services ...
 • Innovativeness determinants of franchise organisations 

  Ziółkowska, Marta (Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2014)
  It is important to point out when analysing business networks, that franchise companies (franchise networks) are one of the types of network organisations. In a global economy, franchises are developing dynamically, allowing ...

View more