Recent Submissions

 • Ewolucja branży motoryzacyjnej - trwałe tendencje 

  Dziurski, Patryk (Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014)
  Celem artykułu jest pokazanie wpływu zmian w makrootoczeniu przedsiębiorstwa na warunki konkurencyjne w całym sektorze na przykładzie branży motoryzacyjnej. Postawiono tezę, że zmiany zachodzące w makrootoczeniu ...
 • Franchising in Poland - past, present, future 

  Ziółkowska, Marta (Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek, 2018)
  The current franchise model of enterprise development has evolved for centuries. Franchising in its contemporary form was initially developed in the American market, but owing to its universality, this model has gained ...
 • New information technologies: implications for business strategies and marketing communication 

  Mróz, Bogdan (Warszawa: Poltext : Kozminski University, 2016)
  The article discusses the impact of modern information and communication technology on changes of the strategies of contemporary enterprises, the appearance of new business models, and the effects of these processes on ...
 • Optymalizacja opodatkowania pożyczek w grupach kapitałowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych 

  Szlęzak-Matusewicz, Joanna (Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2015-05)
  Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki pomiędzy członkami grupy kapitałowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych i wskazanie instrumentów optymalizacji podatkowej w tym ...
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym 

  Tabor-Błażewicz, Joanna (Oficyna Wydawnicza SGH, 2018)
  W artykule dokonano podsumowania zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w podejściu do zarządzania talentami oraz nowych trendów, jakie są obserwowane w tym zakresie. Na bazie tych analiz opracowano zestaw cech charakterystycznych ...